[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Vu The Binh binh at netnam.vn
Sun May 18 12:30:51 ICT 2014


VFOSSA FC đến thời điểm này:

-1. bầu Hùng
0. HLV Nguyễn Hồng Quang
1. Trương Anh Tuấn
2. Vũ Thế Bình
3. Nguyễn Thế Trung
4. Cù Việt Nam - Hapro
5. Vũ Duy Lân
6. Nguyễn Thành Viên
7. Nguyễn Hữu Long
8.
9.
10.
11.

Đội bơm bóng bổ cam:
1. Tạ Quang Thái

Tình hình là vẫn chưa đủ. Thêm vài anh em nữa thì mới chiến với ICT
PressClub được :D

Bình.
More information about the Members mailing list