[VFOSSA] VFOSSA Football Team

hop tran hoptrantat at gmail.com
Sun May 18 19:23:41 ICT 2014


Cho bọ đăng ký cả 2 tay nhé
Trần Tất Hợp


Vào 12:30 Ngày 18 tháng 05 năm 2014, Vu The Binh <binh at netnam.vn> đã viết:

> VFOSSA FC đến thời điểm này:
>
> -1. bầu Hùng
> 0. HLV Nguyễn Hồng Quang
> 1. Trương Anh Tuấn
> 2. Vũ Thế Bình
> 3. Nguyễn Thế Trung
> 4. Cù Việt Nam - Hapro
> 5. Vũ Duy Lân
> 6. Nguyễn Thành Viên
> 7. Nguyễn Hữu Long
> 8.
> 9.
> 10.
> 11.
>
> Đội bơm bóng bổ cam:
> 1. Tạ Quang Thái
>
> Tình hình là vẫn chưa đủ. Thêm vài anh em nữa thì mới chiến với ICT
> PressClub được :D
>
> Bình.
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140518/8698c48a/attachment.html 


More information about the Members mailing list