[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Mon May 19 09:11:22 ICT 2014


----- Original Message -----
> From: "Mr. Vien Nguyen" <vien.nguyen at talentedge.edu.vn>
> To: "binh vt" <binh.vt at netnam.vn>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Saturday, May 17, 2014 12:03:47 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
> 
> em tham gia 1 chân nhé,
> vị tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo cọc,

+1.

> tiện thể nếu VFOSSA buổi nào đá giao
> lưu với đội bóng TALENTEDGE

"Xử" xong ICT PressClub sẽ "làm thịt" nốt TALENTEDGE :)

> bên em tại trợ sân nước :)

Nếu có cả "nước tăng lực" màu vàng vàng, rót ra nhiều bọt ý, thì tốt :D

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list