[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Mr. Vien Nguyen vien.nguyen at talentedge.edu.vn
Mon May 19 14:15:10 ICT 2014


nhất trí a Tuấn,
trước tiên giao lưu với ICT Press C xem lực lượng thế nào đã :)  TALENTEDGE  lúc nào cũng sẵn sàng chào đón thôi,

Regards.
VienNT 
> Date: Mon, 19 May 2014 09:11:22 +0700
> From: tuanta at iwayvietnam.com
> To: members at lists.vfossa.vn
> Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
> 
> 
> ----- Original Message -----
> > From: "Mr. Vien Nguyen" <vien.nguyen at talentedge.edu.vn>
> > To: "binh vt" <binh.vt at netnam.vn>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> > Sent: Saturday, May 17, 2014 12:03:47 PM
> > Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
> > 
> > em tham gia 1 chân nhé,
> > vị tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo cọc,
> 
> +1.
> 
> > tiện thể nếu VFOSSA buổi nào đá giao
> > lưu với đội bóng TALENTEDGE
> 
> "Xử" xong ICT PressClub sẽ "làm thịt" nốt TALENTEDGE :)
> 
> > bên em tại trợ sân nước :)
> 
> Nếu có cả "nước tăng lực" màu vàng vàng, rót ra nhiều bọt ý, thì tốt :D
> 
> Kind regards,
> Tuan
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140519/182bc140/attachment.html 


More information about the Members mailing list