[VFOSSA] "Tổ chức opensoure Việt Nam"

Nguyễn, Thế Hùng thehung at vinades.vn
Wed May 21 06:14:26 ICT 2014


Cái này hỏi Mrs Hoàng Anh bên Aiti-aptech là đơn vi tổ chức sự kiện sẽ ra
liền 😳

Nguyễn Thế Hùng
0904762534 | http://fb.com/hungnuke
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam
04-85872007 | http://vinades.vn
Cộng đồng phần mềm nguồn mở NukeViet
http://nukeviet.vn | http://nukeviet.edu.vn
Vào 21-05-2014 06:08, "Nguyễn Vũ Hưng" <vuhung16plus at gmail.com> đã viết:

> Chào các bác,
>
> Có bác nào biết "Tổ chức opensoure Việt Nam" là đơn vị nào, ở đâu, có
> website không ạ?
>
> (Nguyễn Hữu Ân - Đồng Sáng Lập) "Tổ chức opensoure Việt Nam"
> http://didong.net.vn/News.aspx?cid=7
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
> vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
> twitter: vuhung <https://twitter.com/vuhung>, MSN: vuhung16.
> vuhung's facebook <http://www.facebook.com/nguyenvuhung>  Nguyễn Vũ
> Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật,
> <http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/>Vietnamese LibreOffice,
> <http://libo-vi.blogspot.com/>Mozilla & Firefox tiếng Việt<http://mozilla-vi.blogspot.com/>
>
> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
> limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
> lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
> employer(s), associations and/or groups I join.
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140521/2472e82a/attachment.html 


More information about the Members mailing list