[VFOSSA] TQ tử thủ với Windows XP :-)

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 21 09:23:03 ICT 2014


Được biết, việc Trung Quốc "cấm vận" Windows 8 là nhằm đáp trả lại việc
Microsoft công bố ngừng hỗ trợ Windows XP từ ngày 8/4 vừa qua.

http://genk.vn/may-tinh/chinh-phu-trung-quoc-tu-choi-cai-windows-8-len-may-tinh-20140520200523362.chn

-- 
Nguyễn Hữu Thành
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140521/90608b9a/attachment.html 


More information about the Members mailing list