[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Vu The Binh binh at netnam.vn
Wed May 21 11:54:08 ICT 2014


Tình hình là:

- anh Tuấn iWay đang lựa sân
- dự định hẹn ICT PressClub tuần tới giao lưu, tuần này họ bận, họ đã
OK, chỉ chờ địa điểm và thời gian cụ thể
- đang thiết kế áo cho VFC :-)

Cheers, Bình.

On 5/21/14 11:31 AM, Minh Dang wrote:
> Tình hình vụ thành lập VFC thế nào rồi các bác? 
> 
> 
> 2014-05-19 14:42 GMT+07:00 Vu The Binh <binh at netnam.vn
> <mailto:binh at netnam.vn>>:
> 
>   Bác cứ cho 2 phương án để hỏi bên ICTPressClub rồi chốt.
> 
>   VFC cứ đá xong với ICTFC cái đã rồi gia nhập VPF với VFF sau :)
> 
>   Bình.
> 
>   On 5/19/14 1:58 PM, Truong Anh. Tuan wrote:
>   >
>   > ----- Original Message -----
>   >> From: "Vu The Binh" <binh at netnam.vn <mailto:binh at netnam.vn>>
>   >> To: "Minh Dang" <minhdv at exoplatform.com
>   <mailto:minhdv at exoplatform.com>>, "Thien-Nga Ngo-Rocaboy"
>   <thiennganr at exoplatform.com <mailto:thiennganr at exoplatform.com>>
>   >> Cc: members at lists.vfossa.vn <mailto:members at lists.vfossa.vn>
>   >> Sent: Monday, May 19, 2014 8:41:30 AM
>   >> Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
>   >>
>   >> Tình hình có vẻ đủ lực lượng rồi đấy :-)
>   >>
>   >> Anh Tuấn check xem tuần này và tuần tới có sân nào dùng được
>   không nhé,
>   >> để hẹn với đội ICT PressClub.
>   >
>   > Đặt sân buổi tối giữa tuần anh em thấy ok không?
>   > Thứ 3 hoặc thứ 4, tầm 6h hoặc 7h.
>   >
>   > Nếu không ai có ý kiến phản đối thì để tôi hỏi đặt rồi báo lại
>   thời gian
>   > chính xác.
>   >
>   >> On 5/19/14 8:40 AM, Minh Dang wrote:
>   >>> Hi anh Bình,
>   >>>
>   >>> Em la Minh bên eXo. Em xin đăng ký 3 slots cho eXo:
>   >>> 4. Đặng Văn Minh (Tiền vệ, tiền đạo, nói chung là dính đến tiền)
>   >>> 5. Đặng Văn Bình (Thủ môn)
>   >>> 6. Nguyễn Tuấn Lâm (Hậu vệ)
>   >
>   > Đội hình thế này thì nên rủ Hà Nội T&T làm 1 mẻ luôn thể :D
>   >
>   > Kind regards,
>   > Tuan
>   > _______________________________________________
>   > POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>   > _______________________________________________
>   > Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>   <mailto:Members at lists.vfossa.vn>
>   > http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>   > VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>   >
> 
>   --
> 
>   Vu The Binh (Mr.) | CEO
> 
>   NETNAM CORPORATION
> 
>   18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
> 
>   (T)+84-4-37 564 907, (F)+84-4-37 561 888, (M)+84-(0)-9 0343 4477
> 
>   (E) binh.vt at netnam.vn <mailto:binh.vt at netnam.vn> ; binh at netnam.vn
>   <mailto:binh at netnam.vn> (W) www.netnam.vn <http://www.netnam.vn>
> 
>   --
> 
>   NetNam - one of the best ISPs and Solution Providers in Vietnam,
> 
>   specialized in Corporate networks, Managed ICT services & security
>   solutions.
> 
>   --
> 
>   Your Net, We Care!
> 
>   <http://vn.linkedin.com/in/vuthebinh><http://vn.linkedin.com/in/vuthebinh>
>   <http://netnamonline.com/marketing/index.html>
> 
>   _______________________________________________
>   POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>   _______________________________________________
>   Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>   <mailto:Members at lists.vfossa.vn>
>   http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>   VFOSSA website: http://vfossa.vn/
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Minh DANG
> Team Leader at eXo Platform
> Phone: +84 904 408 847
> Skype: minhdv81
> Twitter: @minhdv81

-- 

Vu The Binh (Mr.) | CEO

NETNAM CORPORATION

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

(T)+84-4-37 564 907, (F)+84-4-37 561 888, (M)+84-(0)-9 0343 4477

(E) binh.vt at netnam.vn ; binh at netnam.vn (W) www.netnam.vn

--

NetNam - one of the best ISPs and Solution Providers in Vietnam,

specialized in Corporate networks, Managed ICT services & security
solutions.

--

Your Net, We Care!

<http://vn.linkedin.com/in/vuthebinh><http://vn.linkedin.com/in/vuthebinh>
<http://netnamonline.com/marketing/index.html>More information about the Members mailing list