[VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Vu The Binh binh at netnam.vn
Wed May 28 10:54:00 ICT 2014


Tôi đoán: nhiệm vụ của VFOSSA United là làm sao để ICT Press Club có
thiện cảm với FOSS và VFOSSA :-)

On 5/28/14 10:51 AM, Mr.Vien TALENTEDGE wrote:
> Oke a Bình, vậy thì có sẵn bộ của Real rồi, các phụ kiện khác đã đc
> chuẩn bị đầy đủ.
> em nghĩ có nhà tại trợ là Netnam rồi thì quất thôi, vậy chủ tịch Quang
> không phải đi tìm nữa, cái Logo để Vfossa và Netnam xíu xíu là được :)
> 
> mà đá với ICT Press có cần chiến thuật gì không anh?  chắc đội trưởng
> phải phác họa qua cái sơ đồ chiến thuật, theo kiểu ma trận hoặc ruồi bâu
> hoặc zic zắc nhỉ?
> 
> 
> 
> 
> 
> Thanks
> VienNT


More information about the Members mailing list