[VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Minh Dang minhdv at exoplatform.com
Wed May 28 11:09:10 ICT 2014


Em nghĩ đây là trách nhiệm to lớn của bác Quang trong trận đấu beer :D Còn
trong trận đấu bóng thì anh em phải cố gắng đá hết sức, "thịt hoặc bị thịt"
không nể nang gì cả.


2014-05-28 10:54 GMT+07:00 Vu The Binh <binh at netnam.vn>:

> Tôi đoán: nhiệm vụ của VFOSSA United là làm sao để ICT Press Club có
> thiện cảm với FOSS và VFOSSA :-)
>
> On 5/28/14 10:51 AM, Mr.Vien TALENTEDGE wrote:
> > Oke a Bình, vậy thì có sẵn bộ của Real rồi, các phụ kiện khác đã đc
> > chuẩn bị đầy đủ.
> > em nghĩ có nhà tại trợ là Netnam rồi thì quất thôi, vậy chủ tịch Quang
> > không phải đi tìm nữa, cái Logo để Vfossa và Netnam xíu xíu là được :)
> >
> > mà đá với ICT Press có cần chiến thuật gì không anh?  chắc đội trưởng
> > phải phác họa qua cái sơ đồ chiến thuật, theo kiểu ma trận hoặc ruồi bâu
> > hoặc zic zắc nhỉ?
> >
> >
> >
> >
> >
> > Thanks
> > VienNT
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>-- 
Minh DANG
Team Leader at eXo Platform
Phone: +84 904 408 847
Skype: minhdv81
Twitter: @minhdv81
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140528/c06e0c30/attachment.html 


More information about the Members mailing list