[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Minh Dang minhdv at exoplatform.com
Wed May 28 16:42:07 ICT 2014


Em nghĩ là chúng ta nên có một mailing list riêng cho VờU FC, chứ hiện tại
cái topic này có vẻ hơi spam 90% phần còn lại của VFOSSA member thì phải.
Các bác nghĩ sao?


2014-05-28 16:09 GMT+07:00 Nguyễn Hữu Thành <huuthanh.ng at gmail.com>:

> Cám ơn nhiều :-)
>
>
> Vào 14:50 Ngày 28 tháng 05 năm 2014, Nguyen Hong Quang <
> nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn> đã viết:
>
>>  Xin báo cáo với Đại lão Hòa thượng là 16h sân chưa mở. Hình như cụ thêm
>> số 1 vào trước số 6 thì phải :-)
>>
>> Thứ hai là tối (evening) thì là khoảng thời gian từ 17-21h.
>>
>> Thứ ba là nếu cụ không có việc gì làm từ 17-18h thì có thể rủ rê thêm một
>> số bình luận viên "bóng mát" ra một quán nào đó gần đấy "bình luận trước
>> trận đấu" như trên TV ấy. Ối giời,  nhiều giải pháp lắm. :-D
>> Kính,
>> Quang
>>
>> Le 28/05/2014 14:41, Nguyễn Hữu Thành a écrit :
>>
>> Lịch cũ là 16h cơ mà?
>> Mãi 5h50 mới tập hợp thì thôi vậy, hẹn lần sau có đội già cổ vũ :-)
>>
>>
>> Vào 14:40 Ngày 28 tháng 05 năm 2014, Nguyễn Hữu Thành <
>> huuthanh.ng at gmail.com> đã viết:
>>
>>> Sao lại tối?
>>> Chiều thôi, chứ tối thì phải về nhà!
>>>
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>> _______________________________________________
>> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>>
>
>
>
> --
> Nguyễn Hữu Thành
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>-- 
Minh DANG
Team Leader at eXo Platform
Phone: +84 904 408 847
Skype: minhdv81
Twitter: @minhdv81
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140528/8a10bc1f/attachment.html 


More information about the Members mailing list