[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 28 16:09:30 ICT 2014


Cám ơn nhiều :-)


Vào 14:50 Ngày 28 tháng 05 năm 2014, Nguyen Hong Quang <
nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn> đã viết:

>  Xin báo cáo với Đại lão Hòa thượng là 16h sân chưa mở. Hình như cụ thêm
> số 1 vào trước số 6 thì phải :-)
>
> Thứ hai là tối (evening) thì là khoảng thời gian từ 17-21h.
>
> Thứ ba là nếu cụ không có việc gì làm từ 17-18h thì có thể rủ rê thêm một
> số bình luận viên "bóng mát" ra một quán nào đó gần đấy "bình luận trước
> trận đấu" như trên TV ấy. Ối giời,  nhiều giải pháp lắm. :-D
> Kính,
> Quang
>
> Le 28/05/2014 14:41, Nguyễn Hữu Thành a écrit :
>
> Lịch cũ là 16h cơ mà?
> Mãi 5h50 mới tập hợp thì thôi vậy, hẹn lần sau có đội già cổ vũ :-)
>
>
> Vào 14:40 Ngày 28 tháng 05 năm 2014, Nguyễn Hữu Thành <
> huuthanh.ng at gmail.com> đã viết:
>
>> Sao lại tối?
>> Chiều thôi, chứ tối thì phải về nhà!
>>
>>
>>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>-- 
Nguyễn Hữu Thành
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140528/d0eca800/attachment.html 


More information about the Members mailing list