[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Wed May 28 16:56:14 ICT 2014


----- Original Message -----
> From: "Minh Dang" <minhdv at exoplatform.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Wednesday, May 28, 2014 4:42:07 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
> 
> Em nghĩ là chúng ta nên có một mailing list riêng cho VờU FC, chứ hiện tại
> cái topic này có vẻ hơi spam 90% phần còn lại của VFOSSA member thì phải.
> Các bác nghĩ sao?

Hiện giờ anh nghĩ chưa cần. Để mọi người thường xuyên nhận được thông tin đã.
Sau khi đội bóng đi vào hoạt động ổn định, ta sẽ chuyển sang ML riêng.

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list