[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Wed May 28 17:14:45 ICT 2014


Chuẩn bị lên đường, các siêu cầu thủ nhỉ?

Toàn đội cố gắng đoàn kết, đừng mắc bệnh ngôi sao (thể hiện rõ nhất là đến
sân trễ :D)

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list