[VFOSSA] OpenData (was: Vui Mở)

Nguyễn Hồng Quân ng.hong.quan at gmail.com
Sat Sep 6 15:29:43 ICT 2014


Hay quá, em đang ở Malaysia :D


2014-09-06 15:44 GMT+08:00 Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com>:

> Chào các anh,
>
> Tôi cũng được mời dự một cuộc tương tự với chính phủ Malaysia để chia sẻ
> các kinh nghiệm implement về OpenData vào đầu tháng 10 (dĩ nhiên là không
> phải là kinh nghiệm làm với CP VN :).
> Các anh ai có hứng sang Malaysia "thuyết khách" hoặc "lắng nghe" thì làm
> một chuyến cùng nhau cho vui.
>
> Kind regards,
>

-- 
***********************************************
* Nguyễn Hồng Quân              *
* Y!M: ng_hquan_vn              *
* Facebook: ng.hong.quan           *
* Web: quan.hoabinh.vn            *
***********************************************
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140906/fd9231b5/attachment.html 


More information about the Members mailing list