[VFOSSA] OpenData (was: Vui Mở)

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Sat Sep 6 14:44:04 ICT 2014


Chào các anh,

Tôi cũng được mời dự một cuộc tương tự với chính phủ Malaysia để chia sẻ
các kinh nghiệm implement về OpenData vào đầu tháng 10 (dĩ nhiên là không
phải là kinh nghiệm làm với CP VN :).
Các anh ai có hứng sang Malaysia "thuyết khách" hoặc "lắng nghe" thì làm
một chuyến cùng nhau cho vui.

Kind regards,
Tuan

----- Original Message -----
From: "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
To: "ict vn" <ict_vn at googlegroups.com>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
Sent: Friday, September 5, 2014 1:52:49 PM
Subject: Re: [ict_vn: 3062] Vui Mở

Nhân chủ đề "mở", gửi anh chị tham khảo một số movement của anh bạn hàng
xóm:

http://data.ukp.go.id/

http://data.ukp.go.id/konten/keynote-speech-at-the-asia-pasific-regional-conference-of-open-government-partnership/

http://data.ukp.go.id/konten/what-has-open-source-got-to-do-with-open-government/

<snipped>


More information about the Members mailing list