[VFOSSA] Về việc Vfossa thất bại đưa email nguồn mở vào MIC và VPCP

Trung Nguyen The trung at dtt.vn
Mon Nov 16 08:15:06 ICT 2015


Gửi anh Quang chủ tịch, ban thường vụ và các anh chị,

Tuần trước sau buổi làm việc với thứ trưởng Hưng và Linagora, tôi có trao
đổi và được thứ trưởng Hưng cho biết là bộ đã cố gắng sử dụng email nguồn
mở, đã nhờ anh Quang vfossa giới thiệu để 2_công ty vfossa vào làm mà không
được nên Bộ đã quyết định chuyển sang MS Exchange.

Là thành viên ban chấp hành, là công ty có làm về email với Linagora chúng
tôi hoàn toàn không biết việc này và thấy sau lần cũng là làm về email với
văn phòng chính phủ, thì có lẽ đã có tình trạng phân biệt đối xử giữa các
thành viên của vfossa, lần trước tôi đã phản hồi riêng với anh Quang và anh
Bình sau đó không thống nhất được quan điểm tôi đã xin rút khỏi thường vụ.

Nhưng lần này nó quan trọng hơn vì có vẻ chúng ta đã mất uy tín về khả năng
thực thi nguồn mở với vpcp và mic, điều này đặc biệt nghiêm trọng và ảnh
hưởng tới những công ty làm nguồn mở như DTT và cá nhân tôi luộ cổ vũ cho
nguồn mở, cụ thể là đang có chiến dịch nguồn mở trong IoT.

Tôi đề nghị ban lãnh đạo Vfossa có ý kiến đầy đủ về cả 2 sự kiện và vì một
vfossa vững mạnh, mong các thành viên ủng hộ làm rõ để lành mạnh hóa, loại
bỏ ngay những hành động sai nguyên tắc.

Tôi hi vọng chúng ta có những trao đổi thẳng thắn và đầy đủ trước khi tôi
phải đưa việc này ra public, sẽ không hay cho vfossa.

Trân trọng
Nguyễn Thế Trung
TGD DTT
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151116/9bcabb48/attachment.html>


More information about the Members mailing list