[VFOSSA] [VFOSSA DN] Về việc Vfossa thất bại đưa email nguồn mở vào MIC và VPCP

Nguyễn Đình Hải haind at ecoit.asia
Mon Nov 16 15:50:47 ICT 2015


Dear Cac Anh, 

Tôi nghĩ việc nêu ra vẫn đề của a Trung là rất chính đáng, và sau sự vụ đã rồi, cái việc quan trọng hơn là hướng giải quyết, rút kinh nghiệm, định hướng câu lạc bộ thời gian tới như thế nào?, nếu chúng ta cứ phang nhau qua mail lại đúng kiểu ngôn từ tiếng việt thì rất dễ hiểu nhầm hàm ý của nhau, Tôi đề nghị chúng ta nên có 1 buổi làm việc với nhau trực tiếp để mổ xẻ mọi vẫn đề, không kéo dài câu chuyện qua Email nữa. Cùng trong nội thành HN cả mà, A Trung cho 1 cái h và địa điểm, mọi người cho ý kiến đến được hay không thôi, EcoIT hiện nay đang vườn không nhà trống lắm, nếu các A không chê thì kình mời các Anh ngày h nào cũng đón tiếp được àh. 

Trân trọng. 

HaiND. 


From: "Trung Nguyen The" <trung at dtt.vn> 
To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn> 
Cc: "VFOSSA Companies" <doanhnghiep at lists.vfossa.vn> 
Sent: Monday, November 16, 2015 3:33:07 PM 
Subject: Re: [VFOSSA DN] [VFOSSA] Về việc Vfossa thất bại đưa email nguồn mở vào MIC và VPCP 

Trả lời anh Thái ở dưới nhé 

Vào Th 2, 16 thg 11 2015 vào lúc 14:01 Ta Quang Thai < thaitq at gmail.com > đã viết: Hi Trung, 
Mình có một số ý kiến đại diện cho cá nhân ở dưới. 

2015-11-16 8:15 GMT+07:00 Trung Nguyen The < trung at dtt.vn > : 

BQ_BEGIN


Gửi anh Quang chủ tịch, ban thường vụ và các anh chị, 

Tuần trước sau buổi làm việc với thứ trưởng Hưng và Linagora, tôi có trao đổi và được thứ trưởng Hưng cho biết là bộ đã cố gắng sử dụng email nguồn mở, đã nhờ anh Quang vfossa giới thiệu để 2_công ty vfossa vào làm mà không được nên Bộ đã quyết định chuyển sang MS Exchange. 


Thaitq: 

- Mình nghĩ "nhờ" và "đề nghị" là hai việc khác nhau. Theo mình, với tư cách thành viên vfossa nếu có việc cần đến hội thì nên "đề nghị" hỗ trợ cho việc này. 

BQ_END

Đây là lời của anh Hưng, tôi chỉ biết đến vậy 

BQ_BEGIN


- Không biết có phải việc chưa "nhờ" này mà không thành công hay là thiếu tiếng nói của vfossa mới không thành công? Ý Trung ở đây là như thế nào? 

BQ_END

Anh Hưng nhờ anh Quang và sau đó không thành công nên ý anh Hưng là VFOSSA làm không được và ý là DTT hay Linagora cũng nên hiểu là việc đã xong rồi - phần này tôi diễn dịch nhé. 

BQ_BEGIN


- Trường hợp này Trung đã gặp được Thứ trưởng rồi mà chưa thành chắc cũng nên xem xét kỹ khả năng tác chiến của 2 đơn vị hơn là gán nó cho vfossa :) 

BQ_END

Tôi gặp anh Hưng việc nguồn mở nói chung, gặp xong anh ấy mới nói việc email, không biết gì từ trước. Vấn đề là KHÔNG ĐƯỢC BIẾT GÌ CẢ. 

BQ_BEGINBQ_BEGIN


Là thành viên ban chấp hành, là công ty có làm về email với Linagora chúng tôi hoàn toàn không biết việc này và thấy sau lần cũng là làm về email với văn phòng chính phủ, thì có lẽ đã có tình trạng phân biệt đối xử giữa các thành viên của vfossa, lần trước tôi đã phản hồi riêng với anh Quang và anh Bình sau đó không thống nhất được quan điểm tôi đã xin rút khỏi thường vụ. 

Nhưng lần này nó quan trọng hơn vì có vẻ chúng ta đã mất uy tín về khả năng thực thi nguồn mở với vpcp và mic, điều này đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng tới những công ty làm nguồn mở như DTT và cá nhân tôi luộ cổ vũ cho nguồn mở, cụ thể là đang có chiến dịch nguồn mở trong IoT. 
BQ_END

Thaitq: Cũng như trên thì nên phân biệt uy tín của Vfossa và uy tín của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chưa thành dĩ nhiên Vfossa chắc chắn sẽ không vui rồi nhưng cần xem xét kỹ vai trò của Hội và Doanh nghiệp để nó tường minh ra. 

BQ_END

Uy tín ở đây là uy tín nguồn mở, và khó khăn hơn cho anh em làm nguồn mở trong đó có chúng tôi. 

BQ_BEGIN


BQ_BEGIN


Tôi đề nghị ban lãnh đạo Vfossa có ý kiến đầy đủ về cả 2 sự kiện và vì một vfossa vững mạnh, mong các thành viên ủng hộ làm rõ để lành mạnh hóa, loại bỏ ngay những hành động sai nguyên tắc. 

Tôi hi vọng chúng ta có những trao đổi thẳng thắn và đầy đủ trước khi tôi phải đưa việc này ra public, sẽ không hay cho vfossa. 
BQ_END

Thaitq: Những trao đổi như thế này rất hay. Mình ủng hộ. Bất luận là thế nào. 

BQ_END

Thảo luận kỹ và chi tiết hơn đi anh Thái 

BQ_BEGIN

Thái 


BQ_BEGIN

BQ_END


BQ_BEGIN


Trân trọng 
Nguyễn Thế Trung 
TGD DTT 

BQ_BEGINBQ_END


BQ_END


BQ_BEGIN
_______________________________________________ 
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist 
_______________________________________________ 

BQ_END


BQ_BEGIN
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn 
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members 
VFOSSA website: http://vfossa.vn/ 

BQ_END


_______________________________________________ 
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist 
_______________________________________________ 
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn 
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members 
VFOSSA website: http://vfossa.vn/ 
BQ_END


_______________________________________________ 
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist 
_______________________________________________ 
Doanhnghiep mailing list 
Doanhnghiep at lists.vfossa.vn 
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/doanhnghiep 
VFOSSA website: http://vfossa.vn/ 

-- 
Thanks and Best Regards 
Nguyễn Đình Hải 
Tổng Giám Đốc 
............................................................... 
Công ty cổ phần EcoIT. 
Địa chỉ: A13 - Hoàng Cầu- Đống Đa - Hà nội 
Điện thoại: (04) 362 814 275 
Fax : (84-4) 362 750 064 
Mobi : 0935772929 or 0982728686 
Website : www.ecoit.asia & my.metadata.vn 
Email : haind at ecoit.asia 
*** Thông tin liên lạc này có thể chứa đặc quyền hoặc các thông tin bí mật. Nếu bạn không phải là người nhận, hoặc tin rằng bạn có thể nhận được thông tin này do lỗi, xin vui lòng thông báo cho người gửi và xóa các bản sao bạn nhận được. Ngoài ra, nếu bạn không phải là người nhận, bạn không được in, sao chép, truyền lại, phổ biến, hoặc sử dụng các thông tin trong thư điện tử này. Cảm ơn bạn. 
EcoIT quan tâm đến sự riêng tư của bạn và cam kết xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với Nguyên tắc Bảo mật Dữ liệu và các tiêu chuẩn thực hành thông tin công bằng của chúng tôi - Ban hành theo “Quy định bảo mật thông tin ISO27001” của EcoIT ***
*** This communication may contain privileged or other confidential information. If you are not the intended recipient, or believe that you may have received this communication in error, please reply to the sender indicating that fact and delete the copy you received. In addition, if you are not the intended recipient, you should not print, copy, retransmit, disseminate, or otherwise use the information contained in this communication. Thank you.
EcoIT cares about your privacy and is committed to processing your personal information in accordance with our Data Privacy Principles and the standards of fair information practices - Issued under the “ISO27001 Security Policy” of EcoIT *** 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151116/d894e16b/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: LogoEcoIT.png
Type: image/png
Size: 5899 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151116/d894e16b/attachment-0001.png>


More information about the Members mailing list