[VFOSSA] Về việc Vfossa thất bại đưa email nguồn mở vào MIC và VPCP

Trung Nguyen The trung at dtt.vn
Mon Nov 16 15:33:07 ICT 2015


Trả lời anh Thái ở dưới nhé

Vào Th 2, 16 thg 11 2015 vào lúc 14:01 Ta Quang Thai <thaitq at gmail.com>
đã viết:

> Hi Trung,
>
> Mình có một số ý kiến đại diện cho cá nhân ở dưới.
>
> 2015-11-16 8:15 GMT+07:00 Trung Nguyen The <trung at dtt.vn>:
>
>> Gửi anh Quang chủ tịch, ban thường vụ và các anh chị,
>>
>> Tuần trước sau buổi làm việc với thứ trưởng Hưng và Linagora, tôi có trao
>> đổi và được thứ trưởng Hưng cho biết là bộ đã cố gắng sử dụng email nguồn
>> mở, đã nhờ anh Quang vfossa giới thiệu để 2_công ty vfossa vào làm mà không
>> được nên Bộ đã quyết định chuyển sang MS Exchange.
>>
> Thaitq:
>
> - Mình nghĩ "nhờ" và "đề nghị" là hai việc khác nhau. Theo mình, với tư
> cách thành viên vfossa nếu có việc cần đến hội thì nên "đề nghị" hỗ trợ cho
> việc này.
>

Đây là lời của anh Hưng, tôi chỉ biết đến vậy

>
> - Không biết có phải việc chưa "nhờ" này mà không thành công hay là thiếu
> tiếng nói của vfossa mới không thành công? Ý Trung ở đây là như thế nào?
>
Anh Hưng nhờ anh Quang và sau đó không thành công nên ý anh Hưng là VFOSSA
làm không được và ý là DTT hay Linagora cũng nên hiểu là việc đã xong rồi -
phần này tôi diễn dịch nhé.

>
> - Trường hợp này Trung đã gặp được Thứ trưởng rồi mà chưa thành chắc cũng
> nên xem xét kỹ khả năng tác chiến của 2 đơn vị hơn là gán nó cho vfossa :)
>
Tôi gặp anh Hưng việc nguồn mở nói chung, gặp xong anh ấy mới nói việc
email, không biết gì từ trước. Vấn đề là KHÔNG ĐƯỢC BIẾT GÌ CẢ.

>
> Là thành viên ban chấp hành, là công ty có làm về email với Linagora chúng
>> tôi hoàn toàn không biết việc này và thấy sau lần cũng là làm về email với
>> văn phòng chính phủ, thì có lẽ đã có tình trạng phân biệt đối xử giữa các
>> thành viên của vfossa, lần trước tôi đã phản hồi riêng với anh Quang và anh
>> Bình sau đó không thống nhất được quan điểm tôi đã xin rút khỏi thường vụ.
>>
>> Nhưng lần này nó quan trọng hơn vì có vẻ chúng ta đã mất uy tín về khả
>> năng thực thi nguồn mở với vpcp và mic, điều này đặc biệt nghiêm trọng và
>> ảnh hưởng tới những công ty làm nguồn mở như DTT và cá nhân tôi luộ cổ vũ
>> cho nguồn mở, cụ thể là đang có chiến dịch nguồn mở trong IoT.
>>
> Thaitq: Cũng như trên thì nên phân biệt uy tín của Vfossa và uy tín của
> doanh nghiệp. Doanh nghiệp chưa thành dĩ nhiên Vfossa chắc chắn sẽ không
> vui rồi nhưng cần xem xét kỹ vai trò của Hội và Doanh nghiệp để nó tường
> minh ra.
>

Uy tín ở đây là uy tín nguồn mở, và khó khăn hơn cho anh em làm nguồn mở
trong đó có chúng tôi.

>
>
>> Tôi đề nghị ban lãnh đạo Vfossa có ý kiến đầy đủ về cả 2 sự kiện và vì
>> một vfossa vững mạnh, mong các thành viên ủng hộ làm rõ để lành mạnh hóa,
>> loại bỏ ngay những hành động sai nguyên tắc.
>>
>> Tôi hi vọng chúng ta có những trao đổi thẳng thắn và đầy đủ trước khi tôi
>> phải đưa việc này ra public, sẽ không hay cho vfossa.
>>
> Thaitq: Những trao đổi như thế này rất hay. Mình ủng hộ. Bất luận là thế
> nào.
>

Thảo luận kỹ và chi tiết hơn đi anh Thái

>
> Thái
>
> Trân trọng
>> Nguyễn Thế Trung
>> TGD DTT
>>
>>
>> _______________________________________________
>> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>> _______________________________________________
>>
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151116/afbb0a74/attachment.html>


More information about the Members mailing list