[VFOSSA] Về việc Vfossa thất bại đưa email nguồn mở vào MIC và VPCP

Ta Quang Thai thaitq at gmail.com
Mon Nov 16 17:01:18 ICT 2015


Hi anh em,

Cái nhân mình không tham gia khối nhà nước, không dự án, chắc mọi người đều
hiểu.

Có điều liên quan đến hội và sự kết nối nội bộ nên mới có chút ý kiến. Xin
được miễn chuyện chi tiết.

Rất mong các anh bình tĩnh giải quyết, tìm điểm chung trong tình huống này.

Thái


2015-11-16 15:33 GMT+07:00 Trung Nguyen The <trung at dtt.vn>:

> Trả lời anh Thái ở dưới nhé
>
> Vào Th 2, 16 thg 11 2015 vào lúc 14:01 Ta Quang Thai <thaitq at gmail.com>
> đã viết:
>
>> Hi Trung,
>>
>> Mình có một số ý kiến đại diện cho cá nhân ở dưới.
>>
>> 2015-11-16 8:15 GMT+07:00 Trung Nguyen The <trung at dtt.vn>:
>>
>>> Gửi anh Quang chủ tịch, ban thường vụ và các anh chị,
>>>
>>> Tuần trước sau buổi làm việc với thứ trưởng Hưng và Linagora, tôi có
>>> trao đổi và được thứ trưởng Hưng cho biết là bộ đã cố gắng sử dụng email
>>> nguồn mở, đã nhờ anh Quang vfossa giới thiệu để 2_công ty vfossa vào làm mà
>>> không được nên Bộ đã quyết định chuyển sang MS Exchange.
>>>
>> Thaitq:
>>
>> - Mình nghĩ "nhờ" và "đề nghị" là hai việc khác nhau. Theo mình, với tư
>> cách thành viên vfossa nếu có việc cần đến hội thì nên "đề nghị" hỗ trợ cho
>> việc này.
>>
>
> Đây là lời của anh Hưng, tôi chỉ biết đến vậy
>
>>
>> - Không biết có phải việc chưa "nhờ" này mà không thành công hay là thiếu
>> tiếng nói của vfossa mới không thành công? Ý Trung ở đây là như thế nào?
>>
> Anh Hưng nhờ anh Quang và sau đó không thành công nên ý anh Hưng là VFOSSA
> làm không được và ý là DTT hay Linagora cũng nên hiểu là việc đã xong rồi -
> phần này tôi diễn dịch nhé.
>
>>
>> - Trường hợp này Trung đã gặp được Thứ trưởng rồi mà chưa thành chắc cũng
>> nên xem xét kỹ khả năng tác chiến của 2 đơn vị hơn là gán nó cho vfossa :)
>>
> Tôi gặp anh Hưng việc nguồn mở nói chung, gặp xong anh ấy mới nói việc
> email, không biết gì từ trước. Vấn đề là KHÔNG ĐƯỢC BIẾT GÌ CẢ.
>
>>
>> Là thành viên ban chấp hành, là công ty có làm về email với Linagora
>>> chúng tôi hoàn toàn không biết việc này và thấy sau lần cũng là làm về
>>> email với văn phòng chính phủ, thì có lẽ đã có tình trạng phân biệt đối xử
>>> giữa các thành viên của vfossa, lần trước tôi đã phản hồi riêng với anh
>>> Quang và anh Bình sau đó không thống nhất được quan điểm tôi đã xin rút
>>> khỏi thường vụ.
>>>
>>> Nhưng lần này nó quan trọng hơn vì có vẻ chúng ta đã mất uy tín về khả
>>> năng thực thi nguồn mở với vpcp và mic, điều này đặc biệt nghiêm trọng và
>>> ảnh hưởng tới những công ty làm nguồn mở như DTT và cá nhân tôi luộ cổ vũ
>>> cho nguồn mở, cụ thể là đang có chiến dịch nguồn mở trong IoT.
>>>
>> Thaitq: Cũng như trên thì nên phân biệt uy tín của Vfossa và uy tín của
>> doanh nghiệp. Doanh nghiệp chưa thành dĩ nhiên Vfossa chắc chắn sẽ không
>> vui rồi nhưng cần xem xét kỹ vai trò của Hội và Doanh nghiệp để nó tường
>> minh ra.
>>
>
> Uy tín ở đây là uy tín nguồn mở, và khó khăn hơn cho anh em làm nguồn mở
> trong đó có chúng tôi.
>
>>
>>
>>> Tôi đề nghị ban lãnh đạo Vfossa có ý kiến đầy đủ về cả 2 sự kiện và vì
>>> một vfossa vững mạnh, mong các thành viên ủng hộ làm rõ để lành mạnh hóa,
>>> loại bỏ ngay những hành động sai nguyên tắc.
>>>
>>> Tôi hi vọng chúng ta có những trao đổi thẳng thắn và đầy đủ trước khi
>>> tôi phải đưa việc này ra public, sẽ không hay cho vfossa.
>>>
>> Thaitq: Những trao đổi như thế này rất hay. Mình ủng hộ. Bất luận là thế
>> nào.
>>
>
> Thảo luận kỹ và chi tiết hơn đi anh Thái
>
>>
>> Thái
>>
>> Trân trọng
>>> Nguyễn Thế Trung
>>> TGD DTT
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>>> _______________________________________________
>>>
>> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>>> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>>> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>> _______________________________________________
>> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151116/f8adadf8/attachment.html>


More information about the Members mailing list