[VFOSSA] [VietOpenStack] Về việc tổ chức upstream training cho cộng đồng nguồn mở.

Hieu LE hieulq19 at gmail.com
Sun Nov 22 18:29:42 ICT 2015


Hi anh Tuấn,

2015-11-22 10:42 GMT+07:00 Truong Anh Tuan <tuanta at iwayvietnam.com>:

>
> ----- On Nov 22, 2015, at 10:32 AM, Hieu LE hieulq19 at gmail.com wrote:
>
> <snipped>
>
> +1 luôn. BTC và nhóm xây dựng nội dung communicate thế nào nhỉ? Có cần làm
> 1
> buổi gặp mặt sớm để vừa làm quen thêm, vừa brainstorming và lên nội dung
> cũng
> như phân công?
>

Em nghĩ là sau khi chốt được nhóm xây dựng nội dung và BTC sẽ làm một buổi
gặp mặt, nếu nhanh thì có thể trong tuần luôn anh ạ.


>
>
> Nhiều thành viên VFOSSA sẽ dự Nha Trang ICT 2015 [1] và 19/12.
> BTC cố gắng sắp xếp tránh trùng lịch nhé!
>
>
Em sẽ lưu ý.> Rgds,
> Tuan
>
> [1] http://ictconf.tcu.edu.vn/
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
-- 
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS/CM/IT/M/MU d-@? s+(++):+(++) !a C++++(++++)$ ULC++++(++)$ P L++(+++)$ E
!W N* o+ K w O- M V- PS+ PE++ Y+ PGP+ t 5 X R tv+ b+(++)>+++ DI- D+ G
e++(+++) h-- r(++)>+++ y-
------END GEEK CODE BLOCK------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151122/952fdcee/attachment.html>


More information about the Members mailing list