[VFOSSA] [VietOpenStack] Về việc tổ chức upstream training cho cộng đồng nguồn mở.

Thế Hùng Nguyễn thehung at vinades.vn
Mon Nov 23 15:19:03 ICT 2015


Chúc mừng anh em cộng đồng Vietnam OpenStack,

Vào 10:32 Ngày 22 tháng 11 năm 2015, Hieu LE <hieulq19 at gmail.com> đã viết:

> Em cũng rất hi vọng các commiter, contributor của các cộng đồng nguồn mở
> khác tại Việt Nam (như anh TuấnTA, anh ThắngNN, anh Hùng Vinades..) có thể
> tham gia vào BTC và xây dựng nội dung chương trình.
>

Mình sẵn sàng.

Vào 18:29 Ngày 22 tháng 11 năm 2015, Hieu LE <hieulq19 at gmail.com> đã viết:

> Hi anh Tuấn,
>
> 2015-11-22 10:42 GMT+07:00 Truong Anh Tuan <tuanta at iwayvietnam.com>:
>
>>
>> ----- On Nov 22, 2015, at 10:32 AM, Hieu LE hieulq19 at gmail.com wrote:
>>
>> <snipped>
>>
>> +1 luôn. BTC và nhóm xây dựng nội dung communicate thế nào nhỉ? Có cần
>> làm 1
>> buổi gặp mặt sớm để vừa làm quen thêm, vừa brainstorming và lên nội dung
>> cũng
>> như phân công?
>>
>
> Em nghĩ là sau khi chốt được nhóm xây dựng nội dung và BTC sẽ làm một buổi
> gặp mặt, nếu nhanh thì có thể trong tuần luôn anh ạ.
>

Tuần này mình kín lịch rồi. Nếu anh em dự định lên lịch họp thì báo trước
nhé.


>
>
>> Nhiều thành viên VFOSSA sẽ dự Nha Trang ICT 2015 [1] và 19/12.
>> BTC cố gắng sắp xếp tránh trùng lịch nhé!
>>
>>
> Em sẽ lưu ý.
>

Mình đang được VFOSSA giao phụ trách việc này cho nên chắc chắn sẽ bận vào
thời điểm này.

-- 

Trân trọng,

Nguyễn Thế Hùng
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151123/29d65bd2/attachment.html>


More information about the Members mailing list