[VFOSSA] Thông báo kết nạp hội viên tập thể mới/ New membership announce

Nguyễn Đức Long tieuvinhlong at gmail.com
Tue Nov 24 04:01:27 ICT 2015


Xin chào mừng linagora.
Sắp đến dịp sinh nhật vfossa rùi.
Với tư cách là thành viên cá nhân đóng tiền đầy đủ em xin phép được tham
gia hỗ trợ ban tổ chức trong sở trường mà em có ạ (tổ chức giải đấu bilak,
âm thanh, dj, mc, và một số công tác hậu cần)

Thanks and Best Regards!
----------------------------
Nguyen Duc Long (Mr.)
(M)+84-(0)-986 032 023
(E) tieuvinhlong at gmail.com
Skype, Yahoo: tieuvinhlong
Hangout: tieuvinhlong at gmail.com
Facebook:http://facebook.com/tieuvinhlong

On Nov 24, 2015 12:51 AM, "Nguyen Hong Quang" <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn>
wrote:

> Chào bạn,
>
> Tôi xin vui mừng thông báo với bạn rằng đơn xin gia nhập VFOSSA của Công
> ty Linagora Việt Nam đã được Ban Thường vụ của VFOSSA nhất trí thông
> qua. Chào mừng các bạn đã trở thành thành viên tập thể thứ 48 trong đại
> gia đình VFOSSA!
>
> Địa chỉ mail của bạn là đại diện cho Linagora Vietnam sẽ được thêm vào
> các list doanhnghiep at lists.vfossa.vnmembers at lists.vfossa.vn. Nếu các
> bạn muốn có thêm ai nữa vào trong các list này để hỗ trợ xử lý thông tin
> thì xin gửi địa chỉ email đến hòm thư thuky at vfossa.vn hoặc cho bạn Thế
> Hùng (thehung at vinades.vn), PCT phụ trách Hội viên.
>
> Lễ kết nạp trong thể và trao chứng nhận Hội viên tập thể cho Linagora
> Vietnam dự tính sẽ được cử hành vào một dịp thuận tiện.
>
> Thân ái,
>
> Nguyễn Hồng Quang
> Chủ tịch VFOSSA
> --------------------------------------------
> Dear friends,
>
> I have the pleasure to inform you that the Linagora Vietnam admission
> application for VFOSSA member was unanimously adopted by VFOSSA Standing
> Committee. Welcome to Linagora Vietnam, the 48th collective member in
> the VFOSSA family!
>
> The e-mail address of the  Linagora Vietnam representing will be added
> to the lists members at lists.vfossa.vn and doanhnghiep at lists.vfossa.vn. If
> you want to add one or more members to these lists in order to support
> the information processing, please send an email to thuky at vfossa.vn or
> to The Hung (thehung at vinades.vn), VP in charge Membership.
>
> The admission ceremony and awarded collective members certificate for
> Linagora Vietnam is expected to be celebrated in a convenient occasion.
>
> Best regards,
>
> Nguyen Hong Quang
> VFOSSA President
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151124/aebc4414/attachment.html>


More information about the Members mailing list