[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Tue May 8 17:20:15 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Hữu Thành" <huuthanh.ng at gmail.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Tuesday, May 8, 2012 5:13:06 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012
> 
> Tôi không biết việc làm phần mềm, nên nói về ý tưởng thì tôi sợ là
> không trúng.
> Tuy nhiên ý tưởng về một cách tổ chức vận hành thông tin cho các hoạt
> động xã hội thì chúng tôi có. Không biết liệu có thể trở thành một ý
> tưởng cho mùa hè sáng tạo được hay không?
> Ai chịu khó nghe chúng tôi để xem liệu nó có làm được không nhỉ :-)

Em nghĩ là có. Bác "mạnh dạn" trình bày thử xem nào?! :)

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list