[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyen The Hung thehung at vinades.vn
Tue May 8 17:19:45 ICT 2012


Vào 17:13 Ngày 08 tháng 5 năm 2012, Nguyễn Hữu Thành
<huuthanh.ng at gmail.com>đã viết:

>
> Tuy nhiên ý tưởng về một cách tổ chức vận hành thông tin cho các hoạt
> động xã hội thì chúng tôi có. Không biết liệu có thể trở thành một ý
> tưởng cho mùa hè sáng tạo được hay không?
> Ai chịu khó nghe chúng tôi để xem liệu nó có làm được không nhỉ :-)


Em tách mail mới cho khỏi ảnh hưởng vụ tìm tiền của anh Thái, Bác Thành nêu
ý tưởng đi xem bọn em có hiện thực hóa nó được thành ý tưởng cho MHST 2012
hay ko?

-- 
Sincerely,

Nguyễn Thế Hùng (Mr.)
http://nukeviet.vn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120508/00665790/attachment.html 


More information about the Members mailing list