[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 13:31:59 ICT 2012


Vào 11:13 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Thuy Dang Thanh
<dangthuy438x at gmail.com> đã viết:
>
> Dạ khi nào anh Thành có hứng nói về cách vận động thông tin cho sự
> kiện này thì cho em xin một suất tham gia với ạ.
>
Sang dòng thư mới do NT.Hùng mở ra nhé, nếu em không có trong VFOSSA
members thì bảo anh Thái (hay a.Tuấn) cho vào.
-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list