[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Tue May 8 17:29:25 ICT 2012


Vào 17:20 Ngày 08 tháng 5 năm 2012, Truong Anh. Tuan
<tuanta at iwayvietnam.com> đã viết:
>
> Em nghĩ là có. Bác "mạnh dạn" trình bày thử xem nào?! :)
>
chịu khó chờ, 7h tối nay có cuộc hẹn rồi.
Mà đây là câu chuyện dài, thì mới ra được cái tình huống mà xã hội cần chứ :-)
Tối về sẽ dùng dòng thư mới mở của NT.Hùng.


-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list