[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Thuy Dang Thanh dangthuy438x at gmail.com
Wed May 9 11:13:50 ICT 2012


Sent from Thuy's mobile!

On May 8, 2012, at 5:13 PM, "Nguyễn Hữu Thành" <huuthanh.ng at gmail.com> wrote:

> Vào 15:43 Ngày 08 tháng 5 năm 2012, Ta Quang Thai <thaitq at gmail.com> đã viết:
>>
>> Đã đến thời điểm đăng ký ý tưởng, hướng dẫn và đặc biệt là sự chung tay đóng
>> góp của các thành viên là cá nhân, tổ chức trong VFOSSA cho cuộc thi MHST
>> 2012 năm nay.
>>
> Tôi không biết việc làm phần mềm, nên nói về ý tưởng thì tôi sợ là không trúng.
> Tuy nhiên ý tưởng về một cách tổ chức vận hành thông tin cho các hoạt
> động xã hội thì chúng tôi có. Không biết liệu có thể trở thành một ý
> tưởng cho mùa hè sáng tạo được hay không?
> Ai chịu khó nghe chúng tôi để xem liệu nó có làm được không nhỉ :-)
>
> --
> Nguyễn Hữu Thành

Dạ khi nào anh Thành có hứng nói về cách vận động thông tin cho sự
kiện này thì cho em xin một suất tham gia với ạ.

Đ.Thuỷ


> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/


More information about the Members mailing list