[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 10:09:30 ICT 2012


Vào 10:06 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Vu The Binh <binh at netnam.vn> đã viết:
>
> Và công nghệ, kể cả FOSS, có lẽ không dễ giúp giải quyết được vấn đề này.
>
Nếu những người cứu trợ tập hợp lại thì sẽ giải quyết được.
Công nghệ "đám mây" giúp cho họ có thể tập hợp lại.

Dụ VT.Bình thì phải dùng "đám mây" :-)

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list