[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at auf.org
Wed May 9 10:21:03 ICT 2012


Le 09/05/2012 10:13, Nguyễn Hữu Thành a écrit :
>
> Chứng tỏ là nếu chưa có Sahana thì cũng là một ý tưởng để làm ra cái
> gì giống thế. Đáng tiếc là theo "sở hữu trí tuệ" thì ý tưởng này đã có
> Sahana đứng chắn đường rồi :-)
>
Sao lại bảo Sahana chắn đường? Nếu Sahana có thể đáp ứng tốt thì dùng 
ngay đâu có sao. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng sẽ cần phải có các tùy biến 
cần thiết để Sahana có thể phục vụ cho ý tưởng này. Và nếu vậy thì tiềm 
tàng cho MHST chứ ;-)

QuangMore information about the Members mailing list