[VFOSSA] Foss at ictu

Phạm Ngọc Bắc ngocbac at gmail.com
Wed May 9 17:35:57 ICT 2012


hi aTuấn.

anh xem bố trí thơi gian trong khoảng tuần sau tổ chức buổi FOSS trên
trường em được không. e dag lên kế hoạch để làm.

-- 
Kind regards,
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120509/6e00fb84/attachment.html 


More information about the Members mailing list