[VFOSSA] Foss at ictu

Nghĩa Lê Trung letrungnghia.foss at gmail.com
Wed May 9 17:40:19 ICT 2012


2012/5/9 Phạm Ngọc Bắc <ngocbac at gmail.com>

> hi aTuấn.
>
> anh xem bố trí thơi gian trong khoảng tuần sau tổ chức buổi FOSS trên
> trường em được không. e dag lên kế hoạch để làm.
>
Nếu sang tuần sau nữa thì hay quá. Tuần sau mình bận mất rồi.
nghialt

>
>
> --
> Kind regards,
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120509/245abd72/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list