[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nghĩa Lê Trung letrungnghia.foss at gmail.com
Wed May 9 17:53:03 ICT 2012


2012/5/9 Nguyễn Hữu Thành <huuthanh.ng at gmail.com>

> Vào 17:32 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Nguyen Hong Quang
> <nguyen.hong.quang at auf.org> đã viết:
>
> > trợ việc hosting. Cái mạng này chỉ để chia sẻ thông tin chứ bản thân có
> > không đứng ra quyên góp nên chắc không lo về sự minh bạch.
> >
> Thực ra (có vẻ như) không thể tránh được việc quyên góp vì một khoản
> hỗ trợ cần nhiều triệu mà quyên góp chỉ vài trăm nghìn một người.
> Tuy nhiên nếu mình minh bạch, trên mạng và có kiểm toán độc lập, thì
> không có ngại.
>
Ý tưởng của anh Thành đúng là nhân văn. Nhưng quả thực, với VFOSSA, em thấy
đúng nhất là làm sao truyền bá được FOSS, được cách tiếp cận đúng về sở hữu
trí tuệ trong học đường cho các trường, cả phổ thông lẫn đại học, xây dựng
một môi trường học tập sáng tạo trên nền FOSS để tạo ra các kho tri thức
FOSS tiếng Việt với cộng đồng rộng lớn các học sinh - sinh viên tham gia,
thì có lẽ đúng đường VFOSSA nên đi hơn. Điều này sẽ giống như chúng ta
không đầu tư ngoài ngành vậy.
Nếu phải chọn giúp người con cá hay cái cần câu, em sẽ chọn phương án 2 vì
nó có tính bền vững lâu dài.
nghialt

>
> --
> Nguyễn Hữu Thành
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120509/f00960a4/attachment.html 


More information about the Members mailing list