[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 17:41:29 ICT 2012


Vào 17:32 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Nguyen Hong Quang
<nguyen.hong.quang at auf.org> đã viết:

> trợ việc hosting. Cái mạng này chỉ để chia sẻ thông tin chứ bản thân có
> không đứng ra quyên góp nên chắc không lo về sự minh bạch.
>
Thực ra (có vẻ như) không thể tránh được việc quyên góp vì một khoản
hỗ trợ cần nhiều triệu mà quyên góp chỉ vài trăm nghìn một người.
Tuy nhiên nếu mình minh bạch, trên mạng và có kiểm toán độc lập, thì
không có ngại.

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list