[VFOSSA] Foss at ictu

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Thu May 10 09:15:20 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Hữu Thành" <huuthanh.ng at gmail.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Thursday, May 10, 2012 9:07:09 AM
> Subject: Re: [VFOSSA] Foss at ictu
> 
> Vì lần tới a.A.Tuấn lên là lần thứ nhất của VFOSSA, nhưng là lần thứ
> 2 về FOSS. Có chuyển biến gì không? Nội dung nên thế nào,...

Sau "lần đầu tiên" mà anh Thành có tham gia đó thì bọn em lên TN mấy
lần nữa rồi (một lần gần đây có cả anh Nghĩa); đồng thời community
space ở iWay cũng vẫn đang phối hợp rất chặt chẽ với ICTU, hỗ trợ thúc
đẩy phong trào, cộng đồng FOSS trên đó.

Anyway, Bắc có thể summarize lại xem hoạt động FOSS giai đoạn vừa rồi
diễn biến thế nào, gửi lên mailing list & chuẩn bị nội dung cho bài
trình bày của Bắc trong event sắp tới luôn.

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list