[VFOSSA] Foss at ictu

Nghĩa Lê Trung letrungnghia.foss at gmail.com
Thu May 10 09:28:23 ICT 2012


2012/5/10 Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com>

>
> ----- Original Message -----
> > From: "Nguyễn Hữu Thành" <huuthanh.ng at gmail.com>
> > To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> > Sent: Thursday, May 10, 2012 9:07:09 AM
> > Subject: Re: [VFOSSA] Foss at ictu
> >
> > Vì lần tới a.A.Tuấn lên là lần thứ nhất của VFOSSA, nhưng là lần thứ
> > 2 về FOSS. Có chuyển biến gì không? Nội dung nên thế nào,...
>
> Sau "lần đầu tiên" mà anh Thành có tham gia đó thì bọn em lên TN mấy
> lần nữa rồi (một lần gần đây có cả anh Nghĩa); đồng thời community
> space ở iWay cũng vẫn đang phối hợp rất chặt chẽ với ICTU, hỗ trợ thúc
> đẩy phong trào, cộng đồng FOSS trên đó.
>
+1
Quên khuấy đi mất, sorry.
nghialt

>
> Anyway, Bắc có thể summarize lại xem hoạt động FOSS giai đoạn vừa rồi
> diễn biến thế nào, gửi lên mailing list & chuẩn bị nội dung cho bài
> trình bày của Bắc trong event sắp tới luôn.
>
> Kind regards,
> Tuan
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/b47d8c26/attachment.html 


More information about the Members mailing list