[VFOSSA] [MHST] Đánh giá thực trạng Mùa hè sáng tạo các năm trước

Hoàng Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:07:30 ICT 2012


(Phần thực trạng này mới chỉ dừng lại ở quan sát của cá nhân tôi, nó
chưa nêu được con số cụ thể. Tôi cũng chưa tham gia tổ chức cuộc thi
trong các lần trước nên ý kiến có thể chủ quan, phiến diện. Vì vậy đề
nghị các anh/chị vote và nêu đánh giá của bản thân mình để đảm bảo tính
chính xác của bức tranh tổng thể. Tôi biết thực trạng không "đen một
màu" như đánh giá sau đây. Tuy nhiên, vì chúng ta chưa nêu thành chính
sách cụ thể nên cuộc thi có thể rơi vào các trạng thái xấu này.) Ngoại
trừ những điểm tốt mà mọi cuộc thi ở Việt Nam thường đạt được, thực
trạng trong hai lần thi trước là cực kì đáng báo động. Thang cho điểm
của mọi năm là không đủ rõ ràng, người được giải của các cuộc thi cũng
không có gì nổi bật. Kết quả là một tâm lí không tốt trong nội bộ những
người tổ chức, không tin tưởng về khả năng đánh giá của cuộc thi. Hiện
tại, ngoài phần thưởng, những người được giải cũng không có chút uy
tín, tiếng tăm nào. MHST không thể để tái diễn như trước. 2 năm cho
việc "rút kinh nghiệm" là quá đủ.

Cải cách từ bây giờ, hay để đến bao giờ?
Còn nhớ hồi Trung Quốc mới gia nhập WTO, nhiều doanh nhân TQ nghe tin
đã khóc, không phải vì mừng mà vì lo sợ. Sự trải đời của họ trên thương
trường cho họ biết là năng lực của các doanh nghiệp TQ lúc đó quá hạn
chế, tham gia vào môi trường cạnh tranh của WTO giống như một con đường
chết. Tuy vậy, sau vài năm, chính "chỗ chết" đã là động lực để khối
doanh nghiệp TQ đổi mới, và kết quả là họ đã thoát khỏi sự trì trệ
trong quá khứ.


More information about the Members mailing list