[VFOSSA] [MHST 2012] Các tiêu chí của cuộc thi MHST 2012 nên thế nào?

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:15:24 ICT 2012


Cuộc thi viết cho cậu bé CNTT Việt Nam, không phải bác già US. Vậy một cuộc
thi cho người học thì khác gì một cuộc thi cho người làm việc? Đánh giá
chất lượng ở trường lớp thì cái nào là phù hợp: vở sạch chữ đẹp, viết luận
(essay) hay trao giải Nobel?

Theo tôi trong 1-2 năm đầu chúng ta nên ưu tiên cao cho các yếu tố kĩ năng
(vì có muốn người dự thi viết được phần mềm có chất lượng ngay lúc này cũng
khó). Chẳng hạn để phần điểm kĩ năng tới 80% tổng số điểm. Các năm sau tuỳ
tình hình mà hạ xuống và nâng phần điểm của giải thuật - giải pháp, tính
sáng tạo lên.

Về các kĩ năng, mấy ngày tới tôi sẽ viết bài về tất cả các kĩ năng cần có
trong thang điểm, bao gồm:


   - Convention nói chung
   -  Quản lí phiên bản
   -  Test driven development
   - Functional programming style
   - Tổ chức phối hợp với cộng đồng

Ngoài ra, khi đã có danh sách dự thi thì sẽ công bố luôn chuẩn convention
cho từng ngôn ngữ lập trình có người đăng kí sử dụng.

Cần nhấn mạnh lại vào tính "thượng tôn pháp luật" ở đây. Khi một đứa trẻ
nhận được phần thưởng mà nó không xứng đáng có nghĩa là ta đang làm hư nó.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/5cd974b0/attachment.html 


More information about the Members mailing list