[VFOSSA] [MHST 2012] Mục tiêu hay hiện trạng?

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:16:29 ICT 2012


Chúng ta thực sự hoảng loạn với ý nghĩ "chúng ta lạc hậu mất rồi". Giống
như một người bị ám ảnh rằng mình nghèo sẽ không có tâm lí tiết kiệm và đầu
tư, cộng hết các chi phí "nhỏ" lại thì được một khoản lớn mà nếu có đầu tư
sẽ giảm được khá nhiều.

 Khi chúng ta quá nhấn mạnh vào yếu kém, ta có xu hướng nôn nóng "phải làm
được ngay", sau đó vì mục tiêu không phù hợp với năng lực, mọi thứ vỡ tung,
kết quả là công việc chẳng đi đến đâu, lãng phí nguồn lực.

Tình trạng của MHST cũng tương tự: chúng ta cố gắng kêu gọi tài trợ trước
khi cuộc thi diễn ra, rồi tìm cách tiêu cho hết số tiền (tất nhiên là không
có tham nhũng gì ở đây cả). Vì không xây dựng thương hiệu MHST đủ quyết
liệt, tiền càng về sau càng khó "kiếm" (mời tài trợ)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/55ae3e6c/attachment.html 


More information about the Members mailing list