[VFOSSA] [MHST 2012] Mục tiêu hay hiện trạng?

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:17:53 ICT 2012


Luận điểm có vẻ đặt nhiều kì vọng vào tương lai, có đảm bảo không?

Ngành CNTT là một ngành phát triển "thần kì", ở đó sự học hỏi diễn ra nhanh
hơn bất cứ ngành nào khác, đặc biệt là sau sự phổ biến của Google và
Wikipedia. Thực tế đang diễn ra trên thế giới đã cho thấy điều đó. Chỉ cần
biết mình muốn gì, đặt các mục tiêu dài hạn, phân bổ các mục tiêu đó theo
thời gian một cách hợp lí thì nhất định sẽ có chuyển biến.

Tôi lạc quan bởi vì một cuộc thi mà các bên tham gia không thấy xứng
đáng(thể hiện ở việc không đánh giá cao các đội có giải, không tâm phục
khẩu phục) thì nó đã là một cuộc thi... không thể tệ hơn. Thực tế của chúng
ta có thể ví là hổ lốn như nước sông Tô. Nhận biết thực tế là thế, còn việc
cần làm là kiên trì thanh lọc.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/63b19d69/attachment.html 


More information about the Members mailing list