[VFOSSA] [MHST 2012] Mục tiêu hay hiện trạng?

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:18:23 ICT 2012


Cách làm này có vẻ xâm phạm lợi ích của doanh nghiệp?

Đúng là sẽ hạn chế "lợi ích" mà một số doanh nghiệp kì vọng có được, nhưng
bên cạnh đó lại làm rõ và đảm bảo được lợi ích của các doanh nghiệp nghiêm
chỉnh muốn làm lâu dài.

Nói một cách chính xác, cách làm này đánh vào những doanh nghiệp nào muốn
biến MHST thành nơi triển khai chi phí thấp. Gọi là "đánh" nhưng thực ra là
chỉ rõ cho họ thấy việc làm đó đơn giản là "không đáng đồng tiền bát gạo bỏ
ra". Người dự thi không hứng thú, và nhất là không đủ kĩ năng, để làm những
việc triển khai kém sáng tạo đó. Nếu MHST tự thấy mình đang bán quả "lừa"
(kêu gọi các bên tài trợ bằng những hứa hẹn cuộc thi sẽ bám lấy những thứ
"thời thượng") thì chỉ có thể "lừa" được một vài lần. Hai năm qua, cuộc thi
có thể đã thu được ít nhiều tài trợ từ đối tượng kiểu như vậy, nhưng sau
chừng ấy thời gian không thu được gì, cộng thêm bối cảnh khủng hoảng có thể
kéo dài, điều gì sẽ đảm bảo là các doanh nghiệp kiểu này sẽ không cắt bỏ
tài trợ cho cuộc thi?

Tóm lại, dù là vì mục đích gì, các bên đang đổ tiền vào mà đều không được
hài lòng. Cách làm mới mà tôi trình bày đang cố gắng thay đổi điều đó.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/071c9b4b/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list