[VFOSSA] Thế nào là "vì tương lai ngành CNTT Việt Nam"?

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:19:00 ICT 2012


  - trước hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến chất lượng nhân lực. Tuy nhiên
  khi bắt gặp thực trạng yếu kém hiện tại thì đại bộ phận lúng túng và bị
  dừng tại đó.
  - môi trường làm việc cho đội ngũ nhân lực đó -> động lực cho người học
  rèn luyện bản thân. Đảm bảo những người ... có thể duy trì trạng thái tích
  cực.
  - sức sống của doanh nghiệp
   - tầm nhìn dài hạn (cả về lựa chọn công nghệ, chiến lược thị trường
   và quản trị)
   - thương hiệu (lực hút tự nhiên đối với nhân sự và thị trường)
   - đội ngũ nhân tài -> thay vì các đơn thuần tìm kiếm lợi nhuận được
   đến đâu hay đến đấy.
  - sự ra đời/biến mất của doanh nghiệp là do thị trường quyết định, MHST
  không muốn và không thể thay vai trò đó của thị trường. Tuy nhiên, thông
  qua việc đặt những yêu cầu mang tính dài hạn và bền vững, có thể gián tiếp
  qua đó tác động điều chỉnh trước khi kết cục xấu xảy ra.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/b2dd12a0/attachment.html 


More information about the Members mailing list