[VFOSSA] Thế nào là "vì tương lai ngành CNTT Việt Nam"?

Tran Luong Son tran.luong.son at vietsoftware.com
Tue May 15 20:36:16 ICT 2012


Nhân bài này của anh Thắng (đề tài hơi đột ngột :-), xin gửi anh em xem cho vui bài tôi phát biểu hồi tháng 1 năm 2008 ở Đà Nẵng, có sự tham dự của PTTg Nhân và Bộ trưởng Hợp. .. 

Còn thuốc chữa không? Gay quá! 

TLSon. 

----- Original Message -----

From: "Minh Thắng Hoàng" <hoangminhthang at xaydunghoanglong.com> 
To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn> 
Sent: Thursday, May 10, 2012 8:19:00 PM 
Subject: [VFOSSA] Thế nào là "vì tương lai ngành CNTT Việt Nam"? 


  * trước hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến chất lượng nhân lực. Tuy nhiên khi bắt gặp thực trạng yếu kém hiện tại thì đại bộ phận lúng túng và bị dừng tại đó. 
  * môi trường làm việc cho đội ngũ nhân lực đó -> động lực cho người học rèn luyện bản thân. Đảm bảo những người ... có thể duy trì trạng thái tích cực. 
  * sức sống của doanh nghiệp 
    * tầm nhìn dài hạn (cả về lựa chọn công nghệ, chiến lược thị trường và quản trị) 
    * thương hiệu (lực hút tự nhiên đối với nhân sự và thị trường) 
    * đội ngũ nhân tài -> thay vì các đơn thuần tìm kiếm lợi nhuận được đến đâu hay đến đấy. 
  * sự ra đời/biến mất của doanh nghiệp là do thị trường quyết định, MHST không muốn và không thể thay vai trò đó của thị trường. Tuy nhiên, thông qua việc đặt những yêu cầu mang tính dài hạn và bền vững, có thể gián tiếp qua đó tác động điều chỉnh trước khi kết cục xấu xảy ra. 

_______________________________________________ 
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist 
_______________________________________________ 
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn 
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members 
VFOSSA website: http://vfossa.vn/ 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120515/6f012973/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Nhan luc CNTT 2008.ppt
Type: application/vnd.ms-powerpoint
Size: 180736 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120515/6f012973/attachment-0001.ppt 


More information about the Members mailing list