[VFOSSA] Tham gia MHST 2012

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at auf.org
Wed May 16 11:41:55 ICT 2012


Chào các bạn,

Danh sách chính thức 20 ý tưởng dự án PMTDNM cho MHST 2012 đã được công 
bố chính thức trên website của cuộc thi
http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Danh-sach-y-tuong-MHST-2012-31/

Mời tất cả các bạn SV yêu thích PMTDNM, có ham muốn tìm hiểu và tham gia 
dự án phát triển PMTDNM hãy tìm hiểu các ý tưởng này bằng cách bắt liên 
lạc với mentor của dự án bạn ưa thích và lập hồ sơ đăng ký gửi về cho 
BTC cuộc thi ở hòm thư (btc.mhst at vfossa.vn), trước ngày 1/6/2012.

Hãy tham khảo các thông tin về cuộc thi : qui chế, mẫu hồ sơ, thông báo 
của BTC, ... tại website của cuộc thi (http://mhst.vfossa.vn)

Thân ái,

Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch HĐGK MHST 2012More information about the Members mailing list