[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Nguyen The Hung thehung at vinades.vn
Sat May 19 02:15:34 ICT 2012


Vào 00:25 Ngày 19 tháng 5 năm 2012, Vu The Binh <binh at netnam.vn> đã viết:

>
>
> http://foss-bridge.org/VI_companies_list.html
>
> Liếc qua thấy có khoảng trên dưới 40 DN đã đăng ký match-making với các
> DN châu Âu thời điểm 2007-2008. Chưa xem kỹ nhưng có lẽ kha khá đã không
> quan tâm đến FOSS nữa và một số đã hoàn thành sứ mệnh tồn tại trên thị
> trường.


Em click ngẫu nhiêu 10 trang web trong danh sách, thấy 8 trang đã die, một
trang không thấy mang tên công ty đó và 1 trang thì đang trong tình trạng
đóng cửa :D

-- 
Sincerely,

Nguyễn Thế Hùng
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120519/32997c9a/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list