[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Sat May 19 12:53:43 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nguyen Hong Quang (home)" <nguyen.hong.quang at auf.org>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Saturday, May 19, 2012 12:44:58 PM
> Subject: Re: [VFOSSA]	Điều tra doanh nghiệp PMNM
> 
> On 19/05/2012 07:28, Truong Anh. Tuan wrote:
> 
> > Thanks Bình nhắc! Cũng định lưu ý anh em câu này rồi.
> > 
> > Quả thực, nếu là chỉ loại hình này thì iWay xin rút khỏi danh sách
> > này, nhưng sẽ đứng ngó xem vậy VN có ai "sản xuất PMNM"?
> > Sự thực thì FOSS được phát triển trong cộng đồng, bất luận là nhiều
> > công ty cố gắng hiểu là chính họ làm, nhưng họ nên nhớ rằng họ cũng
> > chỉ là 1 thành viên trong cộng đồng, cho dù có thể họ là người đóng
> > góp nhiều nhất. Đây là một logic chung cho cả thế giới FOSS rồi.
> > 
> Đây chỉ là chuyện dùng từ của 1 đ/c chuyên viên thôi, chứ không ai
> hiểu là các doanh nghiệp chỉ làm ra PMNM cả. Các anh cứ yên tâm. Cung
> cấp dịch vụ cho khách hàng dựa trên hoặc bằng PMNM là "sản xuất PMNM"
> rồi.

Em nghĩ warning việc này cũng không thừa đâu bác.
Ngay trong "người nhà" mình, cũng nhiều người vẫn còn nhầm lẫn anh ạ,
đâu đó vẫn còn những khẩu hiệu dạng "PMNM thuần Việt", rất lệch lạc.

> Tôi muốn hỏi xem nếu các anh biết doanh nghiệp nào đang cung cấp dịch
> vụ dựa trên nguồn mở thì ta vẫn có thể cung cấp cho Bộ 4T, không cần
> DN có là thành viên của VFOSSA hay không. Bộ 4T là cơ quan QLNN, họ
> sẽ đặt v/đ khảo sát điều tra với DN chứ không phải nhờ VFOSSA đi điều
> tra. Vì thế không ai có thể trách chúng ta được (nếu không cảm ơn
> thiện chí của VFOSSA ;-) )

Đoạn này cũng nên cẩn thận. Doanh nghiệp thành viên VFOSSA thì dễ rồi,
anh em đã vào đây nghĩa là ít nhiều đã tự nhận mình làm cty FOSS; còn
các DN ngoài thì tốt nhất mình nên hỏi họ xem họ có muốn listed không
đã.
Theo em, mỗi người chúng ta cứ tận dụng các mối quan hệ để connect tới
các DN bạn, hỏi họ officially là có muốn tham gia chương trình này
không, thậm chí là có muốn tham gia VFOSSA không. Dĩ nhiên cái gì cũng
phải show được lợi ích thì người ta mới theo.
Các doanh nghiệp mong muốn tham gia mới được listed.

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list