[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Sat May 19 07:28:15 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
> Cc: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Saturday, May 19, 2012 2:24:11 AM
> Subject: Re: [VFOSSA]	Điều tra doanh nghiệp PMNM
> 
> Nếu "làm" hiểu theo từ của Mr. Đạt là "sản xuất PMNM" thì chắc số
> lượng chỉ loanh quanh trong một bàn tay :D
> 
> - Lập đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp sản xuất
> PMNM. *--> /Đây là nội dung mà em đang cần anh giúp đỡ./*

Thanks Bình nhắc! Cũng định lưu ý anh em câu này rồi.

Quả thực, nếu là chỉ loại hình này thì iWay xin rút khỏi danh sách
này, nhưng sẽ đứng ngó xem vậy VN có ai "sản xuất PMNM"?
Sự thực thì FOSS được phát triển trong cộng đồng, bất luận là nhiều
công ty cố gắng hiểu là chính họ làm, nhưng họ nên nhớ rằng họ cũng
chỉ là 1 thành viên trong cộng đồng, cho dù có thể họ là người đóng
góp nhiều nhất. Đây là một logic chung cho cả thế giới FOSS rồi.

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list