[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Nguyen Hong Quang (home) nguyen.hong.quang at auf.org
Sat May 19 11:44:58 ICT 2012


On 19/05/2012 07:28, Truong Anh. Tuan wrote:

> Thanks Bình nhắc! Cũng định lưu ý anh em câu này rồi.
> 
> Quả thực, nếu là chỉ loại hình này thì iWay xin rút khỏi danh sách
> này, nhưng sẽ đứng ngó xem vậy VN có ai "sản xuất PMNM"?
> Sự thực thì FOSS được phát triển trong cộng đồng, bất luận là nhiều
> công ty cố gắng hiểu là chính họ làm, nhưng họ nên nhớ rằng họ cũng
> chỉ là 1 thành viên trong cộng đồng, cho dù có thể họ là người đóng
> góp nhiều nhất. Đây là một logic chung cho cả thế giới FOSS rồi.
> 
Đây chỉ là chuyện dùng từ của 1 đ/c chuyên viên thôi, chứ không ai hiểu
là các doanh nghiệp chỉ làm ra PMNM cả. Các anh cứ yên tâm. Cung cấp
dịch vụ cho khách hàng dựa trên hoặc bằng PMNM là "sản xuất PMNM" rồi.

Tôi muốn hỏi xem nếu các anh biết doanh nghiệp nào đang cung cấp dịch vụ
dựa trên nguồn mở thì ta vẫn có thể cung cấp cho Bộ 4T, không cần DN có
là thành viên của VFOSSA hay không. Bộ 4T là cơ quan QLNN, họ sẽ đặt v/đ
khảo sát điều tra với DN chứ không phải nhờ VFOSSA đi điều tra. Vì thế
không ai có thể trách chúng ta được (nếu không cảm ơn thiện chí của
VFOSSA ;-) )

QuangMore information about the Members mailing list