[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Trung Nguyen The trung at dtt.vn
Sun Mar 17 09:17:57 ICT 2013


Kính gửi anh Quang và các thành viên,
Đây là một hoạt động cực kỳ trúng và đúng, DTT hết sức ủng hộ và đang tìm
người phù hợp để cử tham dự, sẽ thông báo lại sớm.
Lý do là vì, DTT đang bắt đầu triển khai các hoạt động để công bố và duy
trì PMNM, vì thế việc hiểu biết những điều kiện này là rất hữu ích.
Rất mong tổ thẩm định sớm được thành lập và hoạt động hiệu quả
Trân trọng
Nguyen The Trung
Managing Director

*DTT Technology Group*
Add: Unit 305, Level 3, Ha Thanh Plaza, 102 Thai Thinh Street, Dong Da
District, Ha Noi
Tel: +84-4-62665599
Fax: +84-4-62665539
Web: www.dtt.vn


2013/3/17 Nguyen Hong Quang (home) <nguyen.hong.quang at auf.org>

> Chào các bạn,
>
> Tiếp theo những trao đổi trên diễn đàn và trong BCH về các PM mà Bộ 4T
> đã quyết định sẽ công bố như một PMNM và thử nghiệm sử dụng; theo tinh
> thần kết luận của Thứ trưởng NM Hồng về trách nhiệm của VFOSSA trong
> việc thẩm định chất lượng các PM này, đặc biệt việc tuân thủ các tiêu
> chí PMNM, tôi quyết định thành lập một tổ thẩm định các PM này của
> VFOSSA và xin đề cử PCT Trương Anh Tuấn làm tổ trưởng.
>
> Công việc thẩm định các PM này trong phạm vi trách nhiệm của VFOSSA gồm
> các nội dung chính sau:
> 1. Tuân thủ các tiêu chí PMNM như trong định nghĩa của OSI và giấy phép
> công bố cùng với PM. Tư vấn, khuyến nghị cho các tác giả và Bộ 4t về
> những việc cần làm để đảm bảo PM là NM.
> 2. Sử dụng khuôn dạng dữ liệu chuẩn.
>
> Việc tham gia tổ công tác là tự nguyện và không đòi hỏi thù lao. Vì thế
> nếu bạn nào thấy có khả năng chuyên môn và thời gian thì xin đăng ký với
> tổ trưởng Tuấn. Đây là một công việc quan trọng, có ảnh hưởng đến uy tín
> của VFOSSA, cần sự đóng góp của các bạn. Tôi mong nhận được sự hưởng ứng
> tích cực của cộng đồng.
>
> Sau khi tổ công tác được thành lập, chúng ta sẽ tiến hành thẩm định thử
> một PM để rút kinh nghiệm. Tổ trưởng Tuấn có trách nhiệm trao đổi về
> phương pháp với các thành viên và phân công trách nhiệm cụ thể.
>
> Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn.
>
> Quang
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130317/3c4fcae5/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list