[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Sun Mar 17 11:13:23 ICT 2013


----- Original Message -----
> From: "Nguyen Hong Quang (home)" <nguyen.hong.quang at auf.org>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Sunday, March 17, 2013 12:27:14 AM
> Subject: [VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
> 
> Tiếp theo những trao đổi trên diễn đàn và trong BCH về các PM mà Bộ 4T
> đã quyết định sẽ công bố như một PMNM và thử nghiệm sử dụng; theo tinh
> thần kết luận của Thứ trưởng NM Hồng về trách nhiệm của VFOSSA trong
> việc thẩm định chất lượng các PM này, đặc biệt việc tuân thủ các tiêu
> chí PMNM, tôi quyết định thành lập một tổ thẩm định các PM này của
> VFOSSA và xin đề cử PCT Trương Anh Tuấn làm tổ trưởng.
> 
> Công việc thẩm định các PM này trong phạm vi trách nhiệm của VFOSSA gồm
> các nội dung chính sau:
> 1. Tuân thủ các tiêu chí PMNM như trong định nghĩa của OSI và giấy phép
> công bố cùng với PM. Tư vấn, khuyến nghị cho các tác giả và Bộ 4t về
> những việc cần làm để đảm bảo PM là NM.
> 2. Sử dụng khuôn dạng dữ liệu chuẩn.
> 
> Việc tham gia tổ công tác là tự nguyện và không đòi hỏi thù lao. Vì thế
> nếu bạn nào thấy có khả năng chuyên môn và thời gian thì xin đăng ký với
> tổ trưởng Tuấn. Đây là một công việc quan trọng, có ảnh hưởng đến uy tín
> của VFOSSA, cần sự đóng góp của các bạn. Tôi mong nhận được sự hưởng ứng
> tích cực của cộng đồng.
> 
> Sau khi tổ công tác được thành lập, chúng ta sẽ tiến hành thẩm định thử
> một PM để rút kinh nghiệm. Tổ trưởng Tuấn có trách nhiệm trao đổi về
> phương pháp với các thành viên và phân công trách nhiệm cụ thể.

Cảm ơn thông tin kick-off của anh Quang và cảm ơn sự tin tưởng của anh và
VFOSSA dành cho em.

Vậy là Tổ công tác "xem xét và khuyến cáo sử dụng các sản phẩm phần mềm
nguồn mở trên máy chủ được xây dựng theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày
20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ" (sau đây gọi tắt là "Tổ công tác") sẽ
chính thức đi vào hoạt động kể từ hôm nay.

Những công việc đầu tiên cần thiết để Tổ công tác đi vào hoạt động:

Về tổ chức nhân sự: tôi đề xuất một số thành viên trong VFOSSA gồm:
- Mr. Lê Trung Nghĩa
- Nguyễn Thế Hùng
- Nguyễn Hà Dương
- Hoàng Minh Thắng
- Võ Thái Lâm
Đề nghị các anh confirm sớm.

Với đề xuất tham gia của anh Nguyễn Vũ Hưng: đồng ý.
Mọi người vui lòng liên lạc sớm nếu có nguyện vọng tham gia Tổ.

Về qui trình làm việc, tôi sẽ có đề xuất sau khi ổn định nhân sự của Tổ
công tác.

Hy vọng nhận được sự hợp tác tích cực của mọi người.

Tất cả vì sự phát triển của phần mềm tự do nguồn mở tại Việt Nam.

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list