[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Sun Mar 17 22:36:59 ICT 2013


----- Original Message -----
> From: "thaitq" <thaitq at gmail.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Sunday, March 17, 2013 1:13:48 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
> 
> Thái tham gia ban hậu cần của tổ thẩm định.
> 
> Hiện tại Thái có thể đóng góp:
> 
> - Cafe cho tổ làm việc
> - Máy chủ để test
> - Chỗ làm việc và họp hành cho tổ
> - Đường truyền internet tốc độ cao
> - Lunch khi tổ làm việc over noon.

Great. Welcome bạn!

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list